sp8 till tors v46

Övningen är skapad 2017-11-16 av SkolAnns. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • al lado de bredvid
 • a la derecha till höger
 • cerca de nära
 • a la izquierda de till vänster om
 • delante de framför
 • detrás de bakom
 • debajo de under
 • encima de på; över
 • entre mellan
 • a final de i slutet av
 • en el centro i mitten
 • en i; på
 • al fondo de längst in i
 • enfrente de mittemot

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sp8-till-tors-v46.7797914.html

Dela