sp8 till tors v42

Övningen är skapad 2017-10-12 av SkolAnns. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • está situada ligger
 • sudoeste sydväst
 • más grande que större än
 • isla ö
 • como som
 • zona zon, område
 • llueve det regnar
 • seco torr
 • la ciudad más grande den största staden
 • cada varje
 • propio egen
 • hay det finns
 • lengua språk
 • montañoso bergig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sp8-till-tors-v42.7682094.html

Dela