sp7 till tors v10

Övningen är skapad 2016-03-03 av SkolAnns. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vas a du ska
 • hacer att göra
 • voy a jag ska
 • alumno elev
 • vamos a vi ska
 • entrar att komma in
 • no pasa nada det gör inget
 • despacio långsamt
 • en sueco på svenska
 • otra vez en gång till
 • pregunta fråga
 • se dice man säger
 • por la página på sidan
 • perdón ursäkta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sp7-till-tors-v10.5914906.html

Dela