Sp-glosor: La Casa

Övningen är skapad 2022-03-08 av mumintrollet1102. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mar hav
 • isla ö
 • costa kust
 • centro centrum
 • ciudad stad
 • apartamento lägenhet
 • calle gata
 • afueras utkanter
 • adosado radhus
 • playa strand
 • castillo slott
 • montaña berg
 • campo land
 • bosque skog
 • lago sjö
 • casa hus
 • carretera väg
 • río flod

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sp-glosor-la-casa.10877008.html

Dela