sp 8 till tors v5

Övningen är skapad 2018-01-25 av SkolAnns. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • he hablado jag har pratat
 • has jugado du har spelat
 • ha comprado han/hon har köpt
 • hemos lavado los platos vi har diskat
 • habéis estudiado ni har studerat
 • han escuchado de har lyssnat
 • he comido jag har ätit
 • ha vivido han/hon har bott
 • han subido de har gått upp (på)
 • has leido du har läst
 • hemos bailado vi har dansat
 • habéis tocado ni har spelat
 • haber att ha
 • he entendido jag har förstått

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sp-8-till-tors-v5.7977695.html

Dela