sp 7 till v48

Övningen är skapad 2015-11-19 av SkolAnns. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • enero januari
 • febrero februari
 • marzo mars
 • abril april
 • mayo maj
 • junio juni
 • julio juli
 • agosto augusti
 • septiembre september
 • octubre oktober
 • noviembre november
 • diciembre december
 • el invierno vintern
 • la primavera våren
 • el verano sommaren
 • el otoño hösten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sp-7-till-v48.5399333.html

Dela