Sp 7 till v 41

Övningen är skapad 2015-10-01 av SkolAnns. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mar hav
 • isla ö
 • costa kust
 • playa strand
 • montaña berg
 • ciudad stad
 • plaza torg
 • casa hus
 • río flod
 • lago sjö
 • bosque skog
 • peqeño-a liten
 • grande stor
 • ¿De dónde eres? Varifrån är du?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sp-7-till-v-41.5005340.html

Dela