sp 7 till provet ons v18

Övningen är skapad 2017-04-24 av SkolAnns. Antal frågor: 64.
Välj frågor (64)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tener ganas de ha lust att
 • ir al cine gå på bio
 • dinero pengar
 • en la tele på TV
 • nada ingenting
 • película film
 • periódico tidning
 • minuto minut
 • más tarde senare
 • taquillera biljettförsäljerska
 • palomitas popcorn
 • son 18 euros det blir 18 euro
 • vosotros ni
 • euro euro
 • nosotros vi
 • bueno nja
 • ¿quién? vem?
 • mirar titta
 • mexicano-a mexikansk
 • Y tu mamá también Och din mamma också
 • ya redan
 • entrada inträdesbiljett
 • aquí här
 • más mer
 • comprar köpa
 • algo något
 • algo de comer något att äta
 • para mí till mig
 • refresco läsk
 • vas a du ska
 • hacer göra
 • voy a jag ska
 • profesor-a lärare
 • alumno elev
 • vamos a vi ska
 • entrar komma in
 • perdón ursäkta
 • por för
 • llegar komma
 • tarde sent
 • no pasa nada det gör inget
 • por la página på sidan
 • trabajar arbeta
 • despacio långsamt
 • comprender förstå
 • significar betyda
 • en sueco på svenska
 • claro självklart
 • otra vez en gång till
 • pregunta fråga
 • se dice man säger
 • no sé jag vet inte
 • mapa karta
 • señalar peka på
 • al sur de söder om
 • continuar fortsätta
 • ¿Qué hora es? Vad är klockan?
 • al dentista till tandläkaren
 • el deber läxan
 • la verdad sanningen
 • es verdad det är sant
 • hasta el jueves vi ses på torsdag
 • Estoy listo/lista Jag är färdig
 • ¿Me ayudas, por favor? Kan du hjälpa mig?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sp-7-till-provet-ons-v18.7272692.html

Dela