Sommerspass

Övningen är skapad 2018-01-08 av Lenka5. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Sommerspaß sommarkul
 • der Sandstrand sandstranden
 • das Wasser vattnet
 • die Menschen människorna
 • sich sonnen sola sig
 • vielleicht kanske
 • keine Zeit ingen tid
 • überall överallt
 • es gibt det finns
 • hier här
 • hoch hög
 • zu klein för litet
 • draußen där ute
 • schwimmen simma
 • rutschen halka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sommerspass.7908855.html

Dela