Sommarlovsfranska 2016 Åk 7 Kapitel 1

Övningen är skapad 2016-06-03 av zusanne. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vem qui
 • trevlig resa bon voyage
 • packa era väskor faites vos bagages
 • vi ska göra nous allons faire
 • en vacker resa un beau voyage
 • den fransktalande världen le monde francophone
 • i en
 • det finns il y a
 • regioner régions
 • huvudstaden la capitale
 • jag bor i huvudstaden i Frankrike j'habite à la capitale de la France
 • jag är glad je suis heureux
 • mycket très
 • söt mignon, mignonne
 • jag älskar j'adore
 • eftersom comme
 • en hund un chien
 • jag talar je parle
 • alla toutes
 • flera språk les langues
 • min kompis mon copain, ma copaine
 • han talar il parle
 • föräldrar des parents
 • är sont
 • hon sjunger elle chante
 • en hydda une case
 • vid havet au bord de la mer
 • hur många combien de
 • en ost un fromage
 • att komma venir
 • kommer ifrån vient de
 • en idrottsman un sportif
 • en sångare un chanteur
 • en målare un peintre
 • vilken quel
 • ett land un pays
 • är inte n'est pas
 • en nationalsång l'Union Européenne
 • vad heter du? comment tu t'appelles?
 • hur skriver man det? ça s'écrit comment?
 • ett förnamn un prénom
 • ett efternamn un nom de famille

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sommarlovsfranska-2016-ak-7-kapitel-1.6251498.html

Dela