Sofias Engelska Glosor Vecka 38

Övningen är skapad 2017-09-20 av Rebeccxia. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • at first glance vid första ögonkastet
 • county grevskap
 • picturesque pittoresk
 • retirement pensionering
 • hedge häck
 • vice svagheter
 • artificial konstgjord
 • occur inträffa
 • patient tålmodig
 • conclusion slutsats
 • interfere blanda sig i
 • fictional påhittad
 • suspense spänning
 • utge behov
 • gory blodig
 • despite trots
 • sedative lugnande medel
 • blood spatter blodstänk
 • legal system rättssystemet
 • code regelsamling

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sofias-engelska-glosor-vecka-38.7555942.html

Dela