Sofia distans ole

Övningen är skapad 2019-05-16 av PerV. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • la herencia arvet
 • la mezcla blandningen
 • la gitana Zigenare
 • el árabe araben
 • el baile dansen
 • el cante sången
 • cantar sjunga
 • canto jag sjunger
 • cantamos vi sjunger
 • la guitarra gitarren
 • el cantante sångaren
 • la canción sången
 • utilizar anvānda
 • poder att kunna
 • puedo kan jag
 • ¿Puedo utilizar tu ordenador? Kan jag använda din dator?
 • No sabe utilizarlo. Han vet inte hur den används.
 • otro en annan
 • la mayoría majoriteten, de flesta
 • conocido berōmd
 • el amor kārleken
 • la cultura kulturen
 • ¡Da me otro! Ge mig en annan!
 • explicar fōrklara
 • No puedo explicarlo Jag kan inte fōrklara det.
 • bailar att dansa
 • bailamos vi dansar
 • el grupo gruppen
 • tambien också
 • algunos några
 • la alegría glādjen
 • ¿Tienes otro? Har du en till?
 • ¡Nos vemos otro día! Vi syns en annan day.
 • la mano handen
 • la palma handflatan, palm

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sofia-distans-ole.9081204.html

Dela