Sociologiska förklaringsmodeller

Övningen är skapad 2019-04-15 av susanmehanna. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Social struktur/Samhällsstruktur Detta begrepp kan definieras som en slags ordning eller ett ”mönster” i samhället och bemöts av människan som en slags ”färdig ordning”.
  • Normer Regler för hur man bör bete sig i samhället och gäller alla människor inom ett visst samhälle.
  • Makroteori Förklarar samhället utifrån ett övergripande synsätt. Man ser alltså samhället ovanifrån där människor klassificeras utifrån olika sociala kategorier som exempelvis kön, etnicitet och klass (
  • Mikroteori Har aktören och dess egna val som utgångspunkt, men även detaljer i samhället
  • Sociala institutioner Så som samhället kan uppfattas. Det de flesta människorna ”följer”, i detta fall var det dom asfalterade gångarna som det flesta följde.
  • Avvikande beteende Följer inte normerna. Exempelvis går i blomrabatter istället för att gå på asfalterade vägar
  • Social identitet En persons sätt att identifiera sig själv. Detta är viktigt för alla individer då alla människor har rätt till att uppskatta sig själva på det sätt dom vill bli identifierade på

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sociologiska-forklaringsmodeller.9037534.html

Dela