Social Services

Övningen är skapad 2010-04-10 av tanpir. Antal frågor: 90.
Välj frågor (90)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • asiakas client, customer
 • asumistuki housing benefit
 • ateriapalvelu meals-on-wheels
 • avustus benefit, allowance
 • elatustuki maintenance allowance
 • eläke pension
 • erilaisuus diversity
 • harjoittelu practical training
 • heitteillejättö abandonment
 • hoitokoti care home
 • huoltajuus custody
 • hyvinvointi welfare
 • katkaisuhoito detox
 • kenttä field
 • korvaus compensation
 • kotiavustaja home help
 • kotihoidon tuki home care allowance
 • koulukuraattori school counsellor
 • kriisikeskus crisis centre
 • kriisipalvelu crisis service
 • kulut costs
 • kunnallinen municipal
 • kuntouttaa rehabilitate
 • kuntoutus rehab
 • köyhyys poverty
 • köyhyysraja poverty line
 • köyhyysloukku poverty trap
 • laiminlyödä neglect
 • lainsäädäntö legislation
 • laiton illegal
 • laitoshoito institutional care
 • pahoinpitely abuse
 • lapsilisä child allowance
 • lapsuus childhood
 • lastenhoito child care
 • lastensuojelu child welfare
 • lähihoitaja practical nurse
 • maahanmuuttaja immigrant
 • maahanmuutto immigration
 • mielenterveys mental health
 • mielenterveystoimisto mental health clinic
 • myöntää grant
 • nuori young person
 • nuorisohuolto youth welfare
 • nuoriso-ohjaaja youth worker
 • ohjaaja assistant
 • erityisohjaaja special needs assistant
 • palvelu service
 • perhekoti, sijaiskoti foster home
 • perheväkivalta domestic violence
 • perustoimeentulo minimum income
 • rasismi racism
 • riippuvuus addiction
 • sairaalahoito hospital care
 • sairaanhoito medical care
 • sairausloma sick leave
 • sosiaalihuolto social welfare
 • sosiaalikasvattaja social educator
 • sosiaaliohjaaja social instructor
 • sosiaalipolitiikka social policy
 • sosiaaliturva social security
 • sosiaalityö social work
 • suojatyö shelted work
 • tasa-arvo equality
 • terveydenhoito health care
 • terveyskeskus health centre
 • terveyspalvelu health service
 • toimeentulotuki income support
 • tukipalvelu support service
 • turvakoti shelter
 • turvapaikka asylum
 • turvapaikanhakija asylum seeker
 • työttömyyspäiväraha unemployment benefit
 • ulkomaalainen foreigner
 • vamma, vammaisuus disability
 • vapaaehtoisjärjestö voluntary organisation
 • vapaaehtoissektori voluntary sector
 • vapaaehtoistyö voluntary work
 • vapaaehtoistyöntekijä voluntary worker
 • varaton without means
 • viranomainen authority
 • paikallisviranomainen local authority
 • virkailija official
 • väliaikainen temporary
 • yksinhuoltaja single parent
 • puoliso spouse
 • avopuoliso partner
 • yhteisö community
 • äitiysneuvola maternity clinic
 • äitiysraha maternity benefit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/social-services.400090.html

Dela