So

Övningen är skapad 2021-09-15 av Ompalompa2. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ahisma Är en regel som betyder att man inte ska döda eller skada några levande varelser.
 • Atma Den del av världssjälen som finns i allt levande.
 • Bahagvadgita Del av den heliga hinduiska texten Mahabarata. Bahagvadgita betyder "Herrens sång".
 • Brahma Världssjälen som är ursprunget till allt levande. Kan ses som skaparguden i hinduisk tradition.
 • Ceremoni En händelse med en bestämd betydelse och bestämt utförande, t ex vigselakten. Liknar innebörden av "Rit".
 • De fyra ädla sannigarna Kärnan i den buddhistiska läran; "Det finns lidande i världen", "orsaken till lindandet är begäret", "begäret kan och måste utplånas", "vägen till att släcka begäret är den åtta-faldiga vägen".
 • Den åtta faldiga världen Vägen till utslockandet av begäret - Nirvana. Rätt kunskap, rätt beslut, rätt tal, rätt handlande, rätt liv, rätt strävan, rätt tänkande, rätt meditation.
 • Dharma "Lagen om allt", de regler man ska följa enligt hinduismen.
 • Helig Det som är heligt är annorlunda än allt annat. Det kan vara en t ex plats, en person eller ett föremål. Människor kan dyrka det heliga, men också vara rädda för det. Det heliga är något väldigt viktigt och är sammankopplat med det gudomliga.
 • Hindu Benämning på anhängare av hinduismen. Myntades ursprungligen av perserna och beskrev då den icke-muslimska delen av den indiska befolkningen.
 • Karma Summan av människans bra och dåliga handlingar under sin levnadstid.
 • Kast Hierarkisk uppdelning av människor i fyra grundläggande samhällsklasser. Prästerna som stod gudarna närmast och hade den religiösa makten, tillhörde den högsta kasten. I den andra kasten fanns den politiska makten, i den tredje kasten fanns de som skötte om näringslivet i form av jordbruk och handel, i den fjärde kasten fanns tjänare. Det fanns också kastlösa som även kallades "de orörbara", t ex sådana som arbetade med döda kroppar. De olika kasterna hade olika rättigheter och skyldigheter.
 • Mahayana Inriktning av buddhismen, även kallad "den stora vagnen" eftersom den erbjuder alla utövare befrielse från det eviga kretsloppet, inte bara munkar och nunnor.
 • Moksha Begrepp inom hinduismen. Befrielse från det eviga kretsloppet; liv-död-återfödelse till nytt liv. Under historien har det utvecklats olika vägar för att uppnå moksha. Till exempel "karma yoga" - handlingens väg, "bhakti yoga" - hängivenhetens väg och "jnana yoga" - kunskapens väg.
 • Nirvana Begrepp inom buddhismen. Nirvana är tillståndet då begäret slocknar, betyder ungefär "utslocknande". Målet inom buddhismen.
 • Polytiesm Tror på flera gudar
 • Reinkarnation Betyder återfödelse. Hur man återföds avgörs av vilken karma man har vid sin död.
 • Rit Betyder sed, och innebär handlingar som man vant sig att göra - dessa handlingar skapar gemenskap i en grupp.
 • Samsara Det eviga kretsloppet
 • Siddharta Prinsen som blev buddha
 • Sutta Texter om Buddhhas lära, predikningar och liv.
 • Theravada Ursprungliga formen av buddhism. Gren av buddhismen som betyder "de äldstas lära" men även kallas "den lilla vagnen" (hinayana) eftersom den kräver att man är munk eller nunna för att man ska kunna befrias från återfödelse av kretsloppet. Tro Tro i religiös mening, är en stark övertygelse om vad som är verkligt.
 • Trosbekännelse Det viktigaste i en religions lära, sammanfattas ofta i en trosbekännelse - det vill säga där definieras det viktigaste som man tror på om man tillhör den religionen.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/so.10566561.html

Dela