SO prov v.41 så styrs Sverige åk8

Övningen är skapad 2020-10-05 av 060204al. Antal frågor: 90.
Välj frågor (90)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vilka val är det myndiga personer väljer i när det är val och vilka färger har valsedlarna? riksdag (gul), landsting (blå), kommun (vit)
 • Vad röstar man på? Man kan rösta på ett parti och/eller en speciell person som man vill ska komma in i riksdagen
 • Proportionella val antalet mandat i riksdagen motsvarar andelen röster partiet får. Ex. hälften av rösterna=hälften av platserna
 • Hur många platser finns det i riksdagen och vad kallas de? 349 mandat
 • Hur mycket röster krävs för att ett parti ska komma in i riksdagen? 4%
 • Vad heter Vänsterpartiets partiledare? Jonas Sjöstedt
 • Vad heter Socialdemokraternas partiledare? Stefan Löfven
 • Vad kallas Miljöpartiets partiledare och hur många är de? 2 språkrör
 • Vad heter Miljöpartiets språkrör? Isabella Lövin, Per Bolund
 • Vad heter Centerpartiets partiledare? Annie Lööf
 • Vad heter Liberalernas partiledare? Nyamko Sabuni
 • Vad heter Kristdemokraternas partiledare? Ebba Busch
 • Vad heter Moderaternas partiledare? Ulf Kristersson
 • Vad heter Sverigedemokraternas partiledare? Jimmie Åkesson
 • Vilka är de Borgerliga partierna? C, L, KD, M
 • Vilka partier ingår i det Socialistiska blocket? V, S
 • Vilka partier brukar kallas de "rödgröna"? S, Mp
 • Vilka partier räknas till det konservativa blocket? KD, M, SD
 • Var har Mp sin grund? i miljöpolitiken
 • Var har C sin grund? landsbygden
 • Var har KD sin grund? i Kristendomen
 • Vilka partier ingick tidigare i Alliansen? C, L, KD, M
 • Var finns riksdagen? Stockholm
 • Riksdagen är Sveriges... högsta beslutande organ
 • Vem är den nuvarande talmannen? Andreas Norlén
 • Riksdagens arbete leds av... talmannen
 • Vad gör riksdagen? beslutar om lagar, beslutar om budgeten, kontrollerar regeringen
 • Vad heter salen där riksdagen sitter? Plenisalen
 • Vad gör ett utskott? förbereder och utreder alla ärenden innan riksdagen fattar beslut
 • Vad kallas även mandat för? ledamöter
 • Hur många utskott finns det? 15
 • Hur många ledamöter är det i ett utskott? 17
 • 3 ex på utskott: Miljö- och jordbruksutskottet, Justitieutskottet, Utbildningsutskottet
 • Vad gör regeringen? styr riket. den är ansvarig inför riksdagen
 • Vem leder regeringen? Statsministern
 • Vad innebär Parlamentarism? Regeringen måste ha stöd av riksdagen
 • Vad händer efter ett val? 1. riksdag utses 2. talmannen samråder med partiledarna 3. den partiledare som anses ha störst möjlighet att bilda regering föreslås som statsminister 4. riksdagen röstar. stöd av de flesta krävs 5. statsministern bildar regering och väljer ministrar
 • 1. riksdag utses 2. talmannen samråder med partiledarna 3. den partiledare som anses ha störst möjlighet att bilda regering föreslås som statsminister 4. riksdagen röstar. stöd av de flesta krävs 5. statsministern bildar regering och väljer ministrar
 • 1. riksdag utses 2. talmannen samråder med partiledarna 3. den partiledare som anses ha störst möjlighet att bilda regering föreslås som statsminister 4. riksdagen röstar. stöd av de flesta krävs 5. statsministern bildar regering och väljer ministrar
 • 1. riksdag utses 2. talmannen samråder med partiledarna 3. den partiledare som anses ha störst möjlighet att bilda regering föreslås som statsminister 4. riksdagen röstar. stöd av de flesta krävs 5. statsministern bildar regering och väljer ministrar
 • 1. riksdag utses 2. talmannen samråder med partiledarna 3. den partiledare som anses ha störst möjlighet att bilda regering föreslås som statsminister 4. riksdagen röstar. stöd av de flesta krävs 5. statsministern bildar regering och väljer ministrar .
 • Majoritetsregering ett eller flera partier bildar regering och har mer än hälften av mandaten i riksdagen
 • Minoritetsregering ett eller flera partier bildar regering och har mindre än hälften av mandaten i riksdagen
 • Koalitionsregering regering som består av två eller fler partier. kan vara minoritets- eller majoritetsregering
 • Samlingsregering i utsatta lägen samlas alla partier i en regering. Ex. vid krig, ekonomiskt kaos
 • Sveriges regering fr. 2018 Minoritetsregering + koalitionsregering. S + Mp bildar regering. Januariavtalet: C + L stödjer
 • Rösträtt rätt att rösta
 • När är det val? andra söndagen i September vart 4:e år
 • Röstlängd lista av privatpersoner med rösträtt
 • Röstkort visar att en person är med i röstlängden och vart den ska gå och rösta. måste visas upp med ID-handling vid val
 • valsedel på den står det vad man röstar på
 • valhemlighet valet är hemligt och ingen kan tvinga dig att berätta vad du röstar på
 • prognoser förutsägelse, förväntat resultat
 • mandat platser i riksdagen
 • ideologi idéer om hur ett samhälle ska organiseras
 • Motion Förslag på nya lagar eller ändringar av lagar, som lämnas in av enskilda eller en grupp riksdagsmän
 • Proposition Förslag på nya lagar eller ändringar av lagar, som lämnas in av en minister i regeringen
 • grundlag en grupp lagar som utgör grunden i ett demokratiskt samhälle. för att ändra en grundlag måste riksdagen fatta två likadana beslut två gånger med ett riksdags val emellan
 • departement olika avdelningar ledda av en eller flera ministrar. ex: utrikesdepartementet, finansdepartementet
 • monarki statsskick med kung eller drottning som statschef
 • republik statsskick med president som statschef
 • votering omröstning, rösträkning
 • minister medlem i regeringen, ansvarar över ett departement
 • Hur många ministrar finns det i regeringen? 22
 • myndighet statligt ämbetsverk underställt ett departement. ser till att saker fungerar i samhället. Ex. skolverket, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialstyrelsen
 • Vilka saker ska ingå i ett samhälle för att det ska räknas som demokratiskt? allmän och lika rösträtt, fria val, majoritetsbeslut, yttrandefrihet, tryckfrihet, rättssäkerhet
 • Vad kännetecknar en diktatur? ett fåtal personer eller en diktator har makten, begränsad eller ingen yttrandefrihet och tryckfrihet, svag eller ingen rättssäkerhet, våld är ett maktmedel
 • Vem tillsätter och kontrollerar regeringen i ett land med parlamentarism? parlamentet
 • Vad kallas parlamentet i Sverige? riksdag
 • Vem tillsätter regeringen i ett land med presidentstyre? presidenten
 • Vad är staten? riksdagen, regeringen, alla myndigheter och departement
 • Vad krävs för att få rösta i Sverige? svensk medborgare och 18 år eller äldre
 • Vilka uppdrag har regeringen? styra Sverige, lämna propositioner till riksdagen och ansvara över statens budget, kontakten med EU, utrikespolitiken och myndigheter
 • Vad behövs för att få rösta i Sverige? svensk medborgare och över 18 år
 • Folkomröstning när riksdagen vill fråga vad folket tycker i en viss fråga
 • Ex. på folkomröstningar högertrafik? kärnkraft? EU? EMU?
 • När var folkomröstningen om högertrafik och vad röstade folket? 1950-talet. folket röstade nej
 • Vilka var de tre alternativ i folkomröstningen om kärnkraft och vilket vann? 1. Ja, ta bort den helt. 2. Nej, fortsätt tills det finns något att ersätta den med. 3. Nja, avveckla med förnuft på 30 år. Förslag 3 vann
 • När var folkomröstningen om kärnkraft? 1980
 • När skulle kärnkraften varit avvecklad? 2010
 • Vad blev resultatet på folkomröstningen om att gå med i EU? Ja
 • Vad blev resultatet av folkomröstningen om att gå med i EMU? Nej, svenska folket röstade för att inte ha Euro som valuta
 • Ett ärendes gång 1. motion
 • Ett ärendes gång 2. förslaget remitteras (skickas vidare till lämpligt utskott)
 • Ett ärendes gång 3. utskottet arbetar med förslaget och tar in åsikter från olika håll (t.ex. forskning, läkare, mm.)
 • Ett ärendes gång 4. utskottet ger sitt förslag, diskuterar och röstar ev. för eller emot
 • Ett ärendes gång 5. utskottet föreslår riksdagen att anta motionen
 • Ett ärendes gång 6. opinion mot förslaget. demonstranter demonstrerar utanför riksdagen mot förslaget
 • Ett ärendes gång 7. votering, riksdagen röstar om förslaget (ja/nej/avstår)
 • Ett ärendes gång 8. regeringen ser till att den nya lagen införs. lämpligt departement får i uppgift att organisera allt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/so-prov-v-41-sa-styrs-sverige-ak8.10008905.html

Dela