Annonser


Snow Day (easy)

Övningen är skapad 2016-01-14 av linahl. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • occurrence händelse
 • slippery hal
 • no big deal inget problem
 • cancelled inställd
 • unsafe farlig
 • delay försena
 • in session öppen
 • trusted säker
 • arrives kommer fram
 • responsible ansvarig
 • neglect strunta i
 • severe allvarlig
 • monitor övervaka
 • at least åtminstone
 • snow plow snöplog

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/snow-day-easy.5594188.html

Dela