SN 2 10 Uhanalainen luonto endast orden

Övningen är skapad 2017-11-20 av lottaback. Antal frågor: 85.
Välj frågor (85)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ilma luft
 • hengittää andas
 • polkea trampa
 • ravinto näring
 • raaka-aine råvara
 • tulla toimeen klara sig, reda sig
 • kasvilaji växtart
 • tutkija forskare
 • äärimmäinen ytterst
 • vaarassa oleva som svävar i fara, som är hotad
 • saimaannorppa saimenvikare
 • kangasvuokko mosippa
 • merikotka havsörn
 • naali fjällräv, polarräv
 • ahma järv
 • liitto-orava flygekorre
 • valkoselkätikka vitryggig hackspett
 • tunturipöllö fjälluggla
 • naurulokki skrattmås
 • kiljuhanhi fjällgås
 • Itämeren lohi Östersjölax
 • rantakäärme vanlig snok
 • erakkokuoriainen eremitbagge
 • mäkiorvokki backviol
 • jokihelmisimpukka flodpärlmussla
 • yksilö individ
 • maapallo jorden, jorklotet
 • ravintoketju näringskedja
 • häviäminen försvinnande
 • laukaista skjuta, avfyra, utlösa
 • sukupuuttoaalto en våg av arter som dör ut
 • arvioida uppskatta, beräkna
 • vastaavasti i motsvarande mån
 • polttaa bränna, elda
 • rajumyrsky storm
 • repiä riva, slita
 • kylmyys köld
 • kuivuus torka
 • muotoilla utforma, bearbeta
 • ympäristö omgivning, miljö
 • hävittää utplåna, utrota, förinta
 • eliölaji organismart
 • vuosimiljoonien ajan under miljontals år
 • nykyinen nuvarande
 • suurelta osin till stor del
 • seuraus följd, resultat, konsekvens
 • toiminta handling, verksamhet
 • väkiluku folkmängd
 • mittava enorm, omfattande
 • lisääntyminen ökning, förökning, fortplantning
 • ahkera flitig
 • rakentaminen byggande
 • luonnonvara naturtillgång, naturresurs
 • tuhlaaminen slösande, slöseri
 • maaperä mark, jord, jordmån
 • joutuva som hamnar i marken
 • kemikaali kemialie
 • saaste förorening, smuts
 • uhata hota
 • herkkä känslig, ömtålig
 • tasapaino balans
 • luonnonsuojelulaki naturskyddslag
 • rauhoittaa fridlysa, lugna
 • vahingoittaa skada
 • kerätä plocka, samla
 • vaurioittaa skada
 • mateilja kräldjur
 • hyönteislaji insektart
 • kuoleminen att dö
 • sukupuuttoon kuoleminen dö ut, utrotas, bli utrotad
 • Suomen Luonnonsuojeluliitto Finlands Naturskyddsförbund
 • tunnuseläin djursymbol
 • vaeltaja vandrare
 • jälki spår
 • jokamiehenoikeus allemansrätt
 • tarkkaila iaktta, observera
 • onkia meta
 • pilkkiä pilkka
 • aiheuttaa förorsaka, vålla
 • vahinko skada
 • häiritä störa
 • roskata skräpa ner
 • katkoa bryta av
 • tehdä tulta göra upp eld
 • lupa lov, tillåtelse, tillstånd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sn-2-10-uhanalainen-luonto-endast-orden.7091491.html

Dela