SMS

Övningen är skapad 2020-02-11 av Faepmie1. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gusnie datne vart är du
 • gusnie vart
 • mov gåajkoe till mig
 • båetedh att komma
 • maahtah du kan
 • maehtedh att kunna
 • maahtam jag kan
 • im maehtie jag kan inte
 • munnjien till mig
 • ringkedh att ringa
 • gåessie när
 • båatah du kommer
 • sïjhth du vill
 • dåeriedidh att följa med
 • maam datne darjoeminie vad gör du
 • luvnie hos
 • jaavoe ja
 • tsåahka klockan
 • golme tre
 • dåeredem jag följer med
 • manne leaksoeh darjoeminie jag gör läxor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sms.9630813.html

Dela