SMS 3

Övningen är skapad 2020-02-13 av Faepmie1. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • buaregh hej
 • maam datne darjoeminie? vad gör du?
 • manne vuastam byöpmedem. jag äter ost
 • aehtjie, maahtah datne tv:m biejedh? pappa, kan du starta tv:n
 • gaskebeapmoe lunch
 • edtjebe vaedtsedh? ska vi gå?
 • gusnie datne? vart är du?
 • manne leam jag är
 • skuvlesne på skolan
 • gåetesne hemma
 • barkosne på jobbet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sms-3.9636156.html

Dela