SMS 2

Övningen är skapad 2020-02-11 av Faepmie1. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Gusnie datne? Vart är du?
  • Skuvlesne i skolan
  • Barkosne på jobbet
  • gåetesne hemma
  • maam datne darjoeminie? Vad gör du?
  • manne tv:sne vuartasjem jag tittar på TV
  • manne leam voelpine jag är med en kompis
  • manne aereds-beapmoe byöpmedem jag äter frukost
  • manne leaksoeh darjoeminie jag gör läxor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sms-2.9630842.html

Dela