Småord

Övningen är skapad 2016-04-13 av petraa. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • da där
 • nur bara
 • gern gärna
 • zuerst först
 • auch också
 • eigentlich egentligen
 • aber men
 • sofort genast
 • also alltså
 • lieber hellre
 • nicht inte
 • wieder åter
 • doch ju
 • schon redan
 • nichts ingenting
 • plötzlich plötsligt
 • zu för, alltför (till)
 • fast nästan
 • manchmal ibland
 • ein bisschen lite
 • jetzt nu
 • damals
 • nie aldrig
 • immer alltid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/smaord.2801721.html

Dela