SMÅORD I TYSKAN!

Övningen är skapad 2019-03-12 av cissantrieb. Antal frågor: 140.
Välj frågor (140)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • då och då ab und zu
 • men aber
 • alla alle
 • allt alles
 • alltså also
 • , vid an
 • andra andere
 • annat anderes
 • , ovanpå auf
 • också auch
 • ur, från aus
 • förutom außer
 • dessutom außerdem
 • snart bald
 • hos bei
 • båda beide
 • nästan fast
 • särskilt besonders
 • tills bis
 • varsågod bitte
 • där da, dort
 • där borta da drüben
 • för det dafür
 • dit dahin, dorthin
 • , sedan dann
 • därefter danach
 • därpå darauf
 • därför darum, deshalb, deswegen
 • därtill dazu
 • ute draußen
 • inne drinnen
 • genom durch
 • just eben
 • lite ein bißchen
 • egentligen eigentlich
 • några einige
 • äntligen endlich
 • antingen...eller entweder...oder
 • först erst
 • ungefär etwa
 • något etwas
 • för für
 • alldeles ganz
 • inte alls gar nicht
 • ingenting alls gar nichts
 • mot gegen
 • mittemot gegenüber
 • exakt genau
 • tillräckligt genug
 • rakt fram geradeaus
 • gärna gern
 • igår gestern
 • strax gleich
 • bra gut
 • här hier
 • idag heute
 • bakom hinter
 • baktill hinten
 • alltid immer
 • någongång irgendwann
 • någonstans irgendwo
 • på något sätt irgendwie
 • någon jemand
 • nu jetzt
 • knappast kaum
 • kort kurz
 • lång lang
 • länge lange
 • tyvärr leider
 • sist letzt
 • hellre lieber
 • till vänster links
 • hem nach Hause
 • naturligtvis natürlich
 • bredvid neben
 • inte nicht
 • ingenting nichts
 • aldrig nie
 • ännu noch
 • bara nur
 • nämligen nämlich
 • ibland manchmal
 • mera mehr
 • åtskilliga mehrere
 • för det mesta meistens
 • med mit
 • imorgon morgen
 • upptill oben
 • eller oder
 • ofta oft
 • utan ohne
 • plötsligt plötzlich
 • rätt recht
 • till höger rechts
 • riktigt richtig
 • bakåt rückwärts
 • synd schade
 • dåligt schlecht
 • slutligen schließlich
 • redan schon
 • väldigt sehr
 • sällan selten
 • genast sofort
 • till och med sogar
 • utan sondern
 • annars sonst
 • säkert sicher
 • trots det trotzdem
 • för att um zu
 • absolut unbedingt
 • och und
 • nertill unten
 • under unter
 • mycket viel
 • många viele
 • kanske vielleicht
 • framför vor
 • framtill vorne
 • borta weg
 • långt weit
 • om wenn
 • åtminstone wenigstens
 • eftersom weil
 • åter, igen wieder
 • ganska ziemlich
 • hemma zu Hause
 • överallt überall
 • överhuvudtaget überhaupt
 • visserligen zwar
 • så småningom allmählich
 • tillbaka zurück
 • ingen niemand
 • fortfarande immer noch
 • antagligen wahrscheinlich
 • gång på gång immer wieder
 • sen spät
 • senare später
 • själv selbst
 • tillsammans zusammen
 • i förrgår vorgestern

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/smaord-i-tyskan.8887885.html

Dela