Småord från s. 67 i boken

Övningen är skapad 2020-04-15 av cissantrieb. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • oft ofta
 • fast nästan
 • jeden varje
 • wenn när
 • dann
 • manchmal ibland
 • einmal en gång
 • dort där
 • zu viele för många
 • neu ny
 • natürlich naturligtvis
 • oder eller
 • es macht Spaß det är roligt
 • zu gehen att gå
 • wir treffen uns vi träffas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/smaord-fran-s-67-i-boken.9749663.html

Dela

Annonser