Småord från s. 64 i ÖB

Övningen är skapad 2020-03-05 av cissantrieb. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • wieder åter, igen
 • weiter vidare
 • bald snart
 • schon redan
 • nie aldrig
 • jetzt nu
 • immer alltid
 • sofort genast
 • auch också
 • nur bara
 • fast nästan
 • gleich strax
 • zusammen tillsammans
 • bitte schön varsågod
 • Danke gleichfalls tack detsamma

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/smaord-fran-s-64-i-ob.9677444.html

Dela