Småord D

Övningen är skapad 2015-04-11 av petraa. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • da där
 • da drüben där borta
 • dafür för det
 • dahin dit
 • dann sedan,
 • danach därefter, efter det
 • darauf därpå, på det
 • darum, deshalb, deswegen därför
 • das detta, det
 • dazu därtill, till det
 • danke tack
 • denn för, ty,
 • dort där
 • dorthin dit
 • draußen ute
 • drinnen inne
 • durch genom

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/smaord-d.4485005.html

Dela