Småord A

Övningen är skapad 2015-04-11 av petraa. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ab und zu då och då
 • aber men
 • alle alla
 • alles allt
 • als , när (förluten tid)
 • also alltså
 • an vid, på (från sidan)
 • andere andra
 • anderes annat
 • auf , ovanpå
 • auch också
 • aus ur, från, av
 • außer för(utom)
 • außerdem dessutom

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/smaord-a.4484996.html

Dela