Small Steps 2 - 5, Justin's Blog p. 11

Övningen är skapad 2016-11-16 av linahl. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • today idag
 • happy glad
 • because eftersom
 • I don't have to Jag måste inte
 • I will Jag ska
 • I will go jag ska åka
 • with my mum med min mamma
 • shopping mall köpcentrum
 • I will buy Jag ska köpa
 • then sedan
 • very much väldigt mycket

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/small-steps-2-5-justins-blog-p-11.6826319.html

Dela