Annonser


Slutprov

Övningen är skapad 2023-05-24 av Elikor0303. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skinka il prosciutto
 • ägg (plural) le uova
 • smör il burro
 • mjöl la farina
 • apelsiner le arance
 • ett hekto av un etto di
 • ett kilo un chilo
 • direkta objektspronomen (alla, i ordning) mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le
 • 50 gram smör 50 grammi di burro
 • 2 ägg 2 uova
 • ett och ett halvt hekto ricotta un etto e mezzo di ricotta
 • ett halvt kilo socker mezzo chilo di zucchero
 • huvud la testa
 • öga l’occhio
 • ansikte il viso
 • näsa il naso
 • axel la spalla
 • rygg la schiena
 • bröstkorg il petto
 • arm il braccio
 • hand la mano
 • ben la gamba
 • vad (kroppsdel) il polpaccio
 • fot il piede
 • jag är förkyld sono raffreddato
 • min näsa rinner mi cola il naso
 • jag har ont i ryggen ho male alla schiena
 • jag mår inte bra non mi sento bene
 • någon qualcuno
 • något qualcosa
 • någon/några qualche
 • ingen nessuno
 • inget niente
 • vänliga (hälsning) gentilissimo
 • jag söker ett halvtidsjobb cerco un lavoro part-time
 • jag är ledig från 6 på kvällen till morgonen därpå sono libero dalle 6 di sera fino alla mattina dopo
 • jag är tillgänglig för en intervju sono disponibile per un colloquio
 • jag hoppas på att höra från Er snart spero di avere le sue notizie al più presto
 • med vänliga hälsningar cordiali saluti
 • att veta (grundform, sedan alla böjningar) sapere, so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno
 • att vara i imperfekt (grundform, sedan alla böjningar) essere, ero, eri, era, eravamo, eravate, erano
 • att dricka i imperfekt (inf, sen böjningar) bere, bevevo, bevevi, beveva, bevevamo, bevevate, bevevano
 • indirekta objektspronomen mi, ti, gli, le, Le, ci, vi, gli
 • att göra i imperfekt fare, facevo, facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano
 • att ha i imperfekt avere, avevo, avevi, aveva, avevamo, avevate, avevano
 • preposition + bes. art: a al, allo, all’, alla, ai, agli, alle
 • preposition + best. art: da dal, dallo, dall’, dalla, dai, dagli, dalle
 • preposition + best. art: di del, dello, dell’, della, dei, degli, delle
 • preposition + best. art: in nel, nello, nell’, nella, nei, negli, nelle
 • preposition + best. art: su sul, sullo, sull’, sulla, sui, sugli, sulle
 • när enades Italien? 1861
 • vilken var enade Italiens första huvudstad? Turin - Torino
 • när införlivades Rom i det enade Italien? 1870
 • vad hette ledaren som tog över makten 1922? Benito Mussolini
 • när blev Italien en republik? 1946
 • vad hette enade Italiens första kung? Vittorio Emanuele II
 • de sa till mig att säga till dig att inte ta med sötsaker mi hanno detto di dirti di non portare dolci
 • att säga i presens (grundform, sen böjningar) dire, dico, dici, dice, diciamo, dite, dicono
 • dire i passato prossimo (alla hjälpverb, sedan perfekt particip) ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno detto
 • dire i imperfetto dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/slutprov.11547983.html

Dela