Skrivning 3 sentenser

Övningen är skapad 2019-02-10 av evvevelasco. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Festina lente skynda långsamt
  • in vino veritas i vinet finns sanningen
  • mens sana in corpore sano en sund själ i en sund kropp
  • lupus in fabula som vargen i sagan
  • omnia mea mecum porto allt mitt bär jag med mig
  • pax vobiscum fred (vare) med er
  • periculum in mora det är en fara i dröjsmål
  • pro tempore för tiden
  • qui scribit, bis legit den som skriver läser två gånger
  • qui dormit, non peccat den som sover syndar inte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skrivning-3-sentenser.8887205.html

Dela