Skriv talen med bokstäver 0-999 999 999 999

Övningen är skapad 2021-01-25 av inagren. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • 987 012 345 654 niohundraåttiosjumiljardertolvmiljonertrehundrafyrtiofemtusensexhundrafemtiofyra
  • 18 923 756 400 artonmiljarderniohundratjugotremiljonersjuhundrafemtiosextusenyrahundra
  • 5 500 005 050 femmiljarderfemhundramiljonerfemtusenfemtio
  • 109 010 923 204 etthundraniomiljardertiotusenniohundratjugotretusentvåhundrafyra
  • 87 000 000 000 åttiosjumiljarder
  • 35 016 000 000 trettiofemmiljardersextonmiljoner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skriv-talen-med-bokstaver-0-999-999-999-999.10238424.html

Dela

Annonser