Skriv tal med bokstäver 0-999

Övningen är skapad 2021-01-25 av inagren. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 909 niohundranio
 • 872 åttahundrasjuttiotvå
 • 713 sjuhundratretton
 • 618 sexhundraarton
 • 545 femhundrafyrtiofem
 • 429 fyrahundratjugonio
 • 327 trehundratjugosju
 • 280 tvåhundraåttio
 • 112 etthundratolv
 • 184 etthundraåttiofyra
 • 227 tvåhundratjugosju
 • 321 trehundratjugoett
 • 425 fyrahundratjugofem
 • 575 femhundrasjuttiofem
 • 630 sexhundratrettio
 • 777 sjuhundrasjuttiosju
 • 816 åttahundrasexton
 • 911 niohundraelva
 • 503 femhundratre
 • 804 åttahundrafyra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skriv-tal-med-bokstaver-0-999.10238400.html

Dela