Skolord

Övningen är skapad 2019-06-03 av loel0306. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • schreiben skriva
 • lesen läsa
 • rechnen räkna
 • denken tänka
 • löschen sudda
 • lernen lära
 • zeichnen rita
 • malen måla
 • vergessen glömma
 • singen sjunga
 • turnen göra gymnastik
 • spielen spela
 • fragen fråga
 • antworten svara
 • wiederholen upprepa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skolord.9097573.html

Dela