Skolord ryska 1

Övningen är skapad 2018-12-18 av Fralle. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • альтернатива alternativ
 • школьный предмет ämne
 • анализировать analysera
 • Сейчас перемена? är det rast nu?
 • работать arbeta
 • аргумент argument
 • библиотека bibliotek
 • разговор с учеником elevsamtal
 • контора секретаря в школе expedition
 • шеф fadder
 • родительское собрание föräldramöte
 • приготовить förbereda
 • предложение förslag
 • "окно" в расписании håltimme
 • домашнее задание hemläxa
 • инструкция instruktion
 • одноклассник klasskamrat
 • классное помещение klassrum
 • урок lexikon
 • чтение вслух högläsning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skolord-ryska-1.8769576.html

Dela