Skolord Dari 2

Övningen är skapad 2018-12-18 av Fralle. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • سالون غذا matsalen
 • ما بین mellan
 • دلیل آوردن motivera
 • لوحه نام namnskylt
 • مختلف olika
 • غیر منظم oordning
 • نارام, ناراحت orolig
 • عنوان överskrift
 • دست بالا کردن räcka upp handen
 • مدیر مدرسه rektor
 • تقسم اوقات schema
 • نرس مکتب skolsköterska
 • آشقالی skräp
 • نوشته کرن skriva
 • زدن slåss
 • ختم کن، بس کن låt bli!
 • ختم کن، بس کن sluta
 • دویدن springa
 • در صف ایستادن stå på led
 • امضا زدن stryka under
 • بیرون آوردن، کشیدن ta fram
 • دهلییز tambur
 • زینه trappa
 • خاموش tyst
 • پاهین تر underst
 • رشد utveckling
 • خطکش veckobrev
 • بزرگسال vuxen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skolord-dari-2.8769434.html

Dela

Annonser