Skolord Dari 1

Övningen är skapad 2018-12-18 av Fralle. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • گذینه alternativ
 • مضمون ämne
 • تحلیل کردن analysera
 • حالا تفریح است؟ är det rast nu?
 • کار کرن arbeta
 • دلیل argument
 • کتاب خانه bibliotek
 • صحبت با شاگرد elevsamtal
 • ذفتر معلومات expedition
 • شاگرد کمکی fadder
 • مجلس والدین föräldramöte
 • آماده کرن förbereda
 • پیشنهاد förslag
 • ساعت خالی håltimme
 • کارخانگی hemläxa
 • طرزالمل instruktion
 • هم صنفی klasskamrat
 • صنف klassrum
 • دکشنری lexikon
 • به آوازبلند خواندن högläsning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skolord-dari-1.8766744.html

Dela