Skolord 1 spanska

Övningen är skapad 2020-05-10 av Fralle. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • alternativ alternativa
 • ämne asignatura
 • analysera analizar
 • är det rast nu? Es la hora del recreo?
 • arbeta trabaja
 • argument argumento
 • bibliotek biblioteca
 • beskriva describe
 • elevsamtal reunión con el alumno
 • expedition secretaria
 • fadder tutor
 • föräldramöte reunión de padres
 • förbereda preparar
 • förlåt disculpa
 • förslag sugerencia
 • fröken profesora, señorita
 • glad contento, contenta
 • hålla darse la mano
 • håltimme tiempo libre
 • Hejdå! adiós!
 • Hej! hola!
 • hemläxa tareas, deberes
 • hjälpa varandra ayudarse
 • högläsning lectura en voz alta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skolord-1-spanska.8963360.html

Dela