SKIN - Wings 8

Övningen är skapad 2023-10-25 av Annrum0901. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • yta surface
  • kvadratmeter square meter
  • bestå av consist of
  • lager layer
  • tryck pressure
  • skydda protect
  • strålning radiation
  • orsaka cause
  • misslyckas fail
  • rätt, riktig proper
  • finne pimple
  • ärr scar
  • ärftlig genetic
  • öka increase
  • solskydd sunscreen
  • minska reduce
  • målsmans medgivande parental consent
  • fundera över consider
  • skada damage
  • giftig toxic

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skin-wings-8.11624483.html

Dela