Skateboarding Facts

Övningen är skapad 2015-04-22 av SkolAnns. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sidewalk trottoar
 • male manlig
 • shape form
 • wide bred
 • ban förbjuda
 • reduce minska
 • injury skada
 • engine motor
 • hooded med huva
 • windbreaker vindjacka
 • part of the package del av helheten
 • look upon betrakta
 • number antal
 • the Great Wall of China kinesiska muren

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skateboarding-facts.4521446.html

Dela