sjuk, skïemtjes

Övningen är skapad 2020-09-27 av Gahrke. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • guktie datnine? hur är det med dig?
 • mij dov faatoes? vad är fel? (frågas när man vet nån har det dåligt)
 • mannine hijven jag mår bra
 • manne skïemtje sjidteme jag har blivit sjuk
 • mov lea vaeljie? har jag feber?
 • ih leah du har inte
 • nåake dåligt
 • mov åejjie baektjede mitt huvud gör ont
 • manne leam sovhtine jag är förskylld
 • manne buaranamme jag har blivit bättre
 • manne buarenem jag blir bättre

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sjuk-skiemtjes.9999147.html

Dela