Sihtat-att vilja ha

Övningen är skapad 2015-12-08 av akaira. Antal frågor: 56.
Välj frågor (56)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Javllat att säga
 • Ságastit att prata
 • Dádjadit Att förstå
 • Gulldalit att lyssna
 • Diehtet att veta
 • Boahtet att komma
 • Tjuovvot att följa
 • Vuolgget att fara (åka)
 • Mannat att fara, resa,
 • Galggat skall, ska
 • Asstat att ha tid, hinna
 • Sihtat att vilja ha
 • Dárbahit att behöva
 • Máhttet att kunna
 • Mujttet att minnas
 • Sámástit att tala samiska
 • Vuojnnet att se
 • Gullat att höra
 • Álgget att börja
 • Viedtjat att hämta
 • Vaddet att ge
 • Mån javlav jag säger
 • Mån máhtáv jag kan det här
 • Mån sidáv jag vill ha
 • Mån iv máhte jag kan inte det här
 • Sån sihtá tjátjev juhkát Han/hon vill dricka vatten
 • Viedtjat att hämta
 • Máhtá gus dån viedtjat bijlav? Kan du hämta bilen?
 • Sån boahtá Han/hon kommer
 • Sån javllá Buoris Hon/han säger Hej
 • Dån sámásta Du talar samiska
 • Mån iv diede Jag vet inte
 • Mån diedáv jag vet
 • Mån sidáv juhkát Jag vill dricka
 • Mån iv dádjada jag förstår inte
 • Mån manáv dal jag far nu
 • Sån vuolggá dal han/hon far
 • Dån maná häjmmaj dal? du far hem nu?
 • Mån galgáv vuolgget jag ska fara nu
 • Mån iv assta dal jag har inte tid
 • Mujna l assto jag har tid
 • Gahtjádit att fråga
 • Mån gadtjádav jag frågar
 • ij sån boade han/hon kommer inte
 • ále boade kom inte
 • boade dal kom nu
 • mejt dån sidá? vad vill du?
 • mån vuolgáv várijda jag far upp till fjälls
 • dån vuolgá mähttjaj du far till skogen
 • mån sidáv vuolgget jag vill fara
 • Sån galggá vuolgget han/hon ska fara
 • Gåsi vuolgá? vars ska du?
 • mannen vuolgá? varför far du?
 • Mikkel máhttá sárggot Mikkel kan rita
 • Dån máhtá sámástit du kan prata samiska
 • Sunná javllá hivás sunna säger hejdå

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sihtat-att-vilja-ha.5495141.html

Dela