siffror

Övningen är skapad 2015-12-08 av akaira. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • akta ett
 • guokta två
 • gålmmå tre
 • niellja fyra
 • vihtta fem
 • guhtta sex
 • gietjav sju
 • gáktsa åtta
 • aktse nio
 • lågev tio
 • lågenanakta elva
 • guoktalåk 20
 • guoktalåkakta 21
 • gålmmålåk 30
 • gålmmålåkakta 31
 • nielljalåk 40
 • nielljalåkakta 41
 • vihttalåk 50
 • vihttalåkakta 51
 • guhttalåk 60
 • guhttalåkakta 61
 • gietjavlåk 70
 • gietjavlåkakta 71
 • gáktsalåk 80
 • gáktsalåkakta 81
 • aktselåk 90
 • aktselåkakta 91
 • tjuohte 100
 • tjuohtegáktsalåk 180

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/siffror.5528114.html

Dela