Siffror

Övningen är skapad 2021-02-03 av ella_linner. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett um
 • två dois
 • tre três
 • fyra quatro
 • fem cinco
 • sex seis
 • sju sete
 • åtta oito
 • nio nove
 • tio dez
 • elva onze
 • tolv doze
 • tretton treze
 • fjorton catorze
 • femton quinze
 • sexton dezasseis
 • sjutton dezassete
 • arton dezoito
 • nitton dezanove
 • tjugo vinte
 • tjugoett vinte e um
 • tjugotvå vinte e dois
 • tjugotre vinte e três
 • tjugofyra vinte e quatro
 • tjugofem vinte e cinco
 • tjugosex vinte e seis
 • tjugosju vinte e sete
 • tjugoåtta vinte e oito
 • tjugonio vinte e nove
 • trettio trinta
 • fyrtio quarenta
 • femtio cinquenta
 • sextio sessenta
 • sjuttio setenta
 • åttio oitenta
 • nittio noventa
 • hundra cem

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/siffror.10263745.html

Dela