siffror och ordningstal

Övningen är skapad 2021-10-23 av Sapmi. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett okta
 • två guokte
 • tre golbma
 • fyra njeallje
 • fem vihtta
 • sex guhtta
 • sju čieža
 • åtta gávcci
 • nio ovcci
 • tio logi
 • första vuosttaš
 • andra nubbi
 • tredje goalmmát
 • fjärde njealját
 • femte viđát
 • sjätte guđát
 • sjunde čihččet
 • åttonde gavccát
 • nionde ovccát
 • tionde logát

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/siffror-och-ordningstal.10649899.html

Dela