Selfie horror story

Övningen är skapad 2020-11-19 av profesoraestruch. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lifeline livlina
 • hang out with umgås med
 • recently nyligen
 • anonymous anonym
 • immediately omedelbart
 • puzzled förbryllad
 • concerned orolig
 • seriously allvarligt
 • to bother störa
 • to figure anta
 • attempt försök
 • to freak out få panik
 • straight direkt till
 • password lösenord
 • account konto
 • to upload ladda upp
 • to rest in peace vila i fred
 • to comfort trösta
 • to calm down lugna ner sig
 • form formulär
 • security säkerhet
 • to get access to få tillgång till
 • to delete radera
 • trace spår
 • violated kränkt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/selfie-horror-story.10117459.html

Dela