Sein

Övningen är skapad 2018-09-12 av anjon. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • vara sein
  • jag är ich bin
  • du är du bist
  • han är er ist
  • den är es ist
  • hon är sie ist
  • vi är wir sind
  • ni är ihr seid
  • de är sie sind
  • Ni är Sie sind

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sein.7773487.html

Dela