Section 4 EXTRA WORDS

Övningen är skapad 2020-05-14 av zusanne. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Medans While
 • Han hade lunch He was having lunch
 • En tjuv A thief
 • Två tjuvar Two thieves
 • En bokhylla A bookcase
 • En golvlampa A standard lamp
 • Att spraya To spray
 • Att ta sönder To break
 • En matta A carpet
 • En garderob A wardrobe
 • Lådor Drawers
 • Försäkrad Insured
 • Tavlor Paintings
 • Var stulen Was stolen
 • Varje ord Each word
 • Att städa To tidy
 • Mittemot Opposite
 • Bakom Behind
 • I mitten In the middle of
 • Mellan Between
 • Över Above
 • Bredvid Next to
 • Framför In front of
 • Vi bor på... We live at...
 • Fåtölj Armchair
 • Passa To suit
 • Passande Suitable
 • Buskar Bushes
 • Rymlig Spacious
 • En rock A coat
 • Ett arbetsrum A study

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/section-4-extra-words.9798123.html

Dela