Scilly Islands part 3

Övningen är skapad 2018-09-24 av zusanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • prata pratade pratat talk talked talked
 • liknande similar
 • att byta to swap
 • speciellt particular
 • en kille a guy
 • ful ugly
 • spännande exciting
 • att ha tillåtelse to be allowed
 • tung heavy
 • en skål a bowl
 • att fly to escape
 • jag betraktar henne som... I consider her as...
 • att binda to bind
 • oftast most of the time
 • hon gillar... she is into...
 • att träffas to meet up
 • en lämplig dag a suitiable day
 • att ha något emot to mind
 • bageri bakery
 • att byta to swap

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/scilly-islands-part-3.8047314.html

Dela

Annonser