Annonser


Schüler über Schule

Övningen är skapad 2018-05-07 av Lenka5. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • das Fach ämnet
 • schlecht dålig
 • doof knäppt
 • der Mathetest matteprovet
 • der Vertreter vikarien
 • erklären förklara
 • echt ja, verkligen
 • die Pause rasten
 • das Essen maten
 • ärgern reta
 • gar nicht inte alls
 • ekelig äckligt
 • eng trång
 • jeder var och en
 • wissen veta
 • ausziehen ta av mig
 • der Unterricht undervisningen
 • ansprechen prata med
 • der Schulhof skolgården
 • glauben tro

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/schuler-uber-schule.8238751.html

Dela