School subjects

Övningen är skapad 2018-12-04 av pialearnox. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • psychology psykologi
 • philosophy filosofi
 • economics ekonomi
 • physics fysik
 • history historia
 • chemistry kemi
 • biology biologi
 • foreign languages främmande språk
 • English engelska
 • music musik
 • math matte
 • theater, theatre teater
 • geography geografi
 • Art Bild ( konst)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/school-subjects.8740360.html

Dela